Irene Goikolea

Irene Goikoleak 25 urte luze daramatza kontzientziaren eremuan lanean eta hazkunde pertsonaleko taldeak bideratzen. Ibilbide profesionalean zehar integrazio eta eraldaketa pertsonaleko lana garatu du, hainbat ikuspegik aberastu dutela, esate baterako ekialdeko filosofiak, yogaren diziplinak eta psikologia sakonak, Ireneren euskal erroen antzinako ondarearen jakinduria barne hartuta.

Era berean, talde-paradigmaren garapena bultzatzen duten mugimendu garaikideekin ere bat dator, paradigma horretan “gure” kultura "nire” kulturari nagusitzen baitzaio. Alderdi femeninoa piztearekin hartutako konpromisoak eta horrek talde-kontzientziaren garapenean sortzen duen eraginak ekarri zioten Amalurra proiektua gauzatzeko inspirazioa, honela osatua: hiru asmodun komunitate1 Euskal Herrian, Andaluzian eta Katalunian. Amalurrako fundatzaile izateaz gain, 2017ko apirilak arte, proiektuaren koordinatzailea ere izan da.

Hainbat kulturekin dituen harremanek asmoen zabaltasuna ekarri diote, aniztasunarekin duen konpromisoa sustatzeko. Irenek Santa Barbarako (Kalifornia) Pacifica Graduate Instituten Psikologia sakonean doktoretza egin zuen. Horretaz gain, Michel Harmer-en Ikasketa Xamanikoen Fundazioaren plantillako kide da, GEN (Global Ecovillage Network – Ekoauzoen Sare Globala) elkarteko kontseiluko kide aktiboa eta, 2018ko hasieratik antolakuntzaren enbaxadore; kargu horrek, hain zuzen, eskumena ematen dio GEN elkartea ordezkatzeko toki-mailan, estatuan edo nazioartean. Halaber, Bert Hellingerren eskutik jaso du formazioa Familia Konstelazioetan eta Familia Konstelazio Berrietan; Daan Van Kampenhoutekin egin ditu erritu sistemikoak, eta burutu dituen prestakuntzetan daude txamanismoa, coaching eta PNL, beste hainbat diziplinaren artean.

Irenek Psikologia sakoneko masterra du, eta horri Santa Barbarako (Kalifornia) Pacifica Graduate Institute-ko doktoradutza ikasketak gehitu dizkio. Besteak beste, honako diziplina hauetan ere trebatu da: Familia konstelazioak eta Familia konstelazio berriak Bert Hellinger-ekin, Erritual Sistemikoak Daan Van Kampenhout-ekin, Xamanismoa Michael Harner-ekin, Hakomi-a, Integral Coaching-a, Yoga eta Programazio Neurolinguistikoa.

ICC-IPC Certificate
ICC-IPC Certificate
ICC-IPC Certificate
GEN Europe

1 Builders of the dawn: Community lifestyles in a changing world obraren egile diren C. McLaughlin eta G. Davidson-en arabera, asmodun komunitatea helburu amankomun baten inguruan bildu diren pertsona talde batek osatzen du, elkar laguntzeko eta batasun zentzu bat sortzeko konpromisoan. Era horretako komunitateek uztartu ditzakete garaiko aurrerapen teknologikoak eta gure sustrai tribalen balioak, eta baita besteekiko pertenentzia- eta hurbilpen-sentimendua ere. Komunitate asmodunen helburuak anitzak izan daitezke, hasi baliabideak partekatzetik, segi familiara zuzendutako auzoak sortzera eta ekologikoki iraunkorrak diren bizimoduak (ekoaldeak) praktikatzeraino. Asmodun komunitate askoren oinarria, izan, elkarrekin bizi eta partekatzea da, kultura mendebaldarrean hautematen den norberekeria ez bezala.

Ireneren lanaren oinarriak

Irene Goikoleak 25 urte hauetan life coach gisa garatu duen lana bost zutabetan dago sendo sustraiturik, eta ikuspegi psikoespiritual batetik heltzen die:: el despertar al femenino sakratua denera iratzartzea, el sentiberatasunaren ahalmena, el itzalaren lanketa, la arimaren berreskuratzea y la ekologia emozionala.

FEMENINO SAKRATUA DENAREN ALORRA

Femenino sakratuaren alorrak bizitzarekin dugun lotura adierazten du eta eguneroko ekintza oro sakralizatzeko ahalmena du, gogoa, zentzua eta sentimendua eransten dizkiola. Energia indartsu horrek sentiberatasuna, zaurgarritasuna sentitzera garamatza. Bere tasun esanguratsuenak, berriz, honako hauek dira: interrelazioa, kolektibitatea, integrazioa, batasuna, urkoarekiko arreta, osatzea, nutrizioa, errukizko ekintza eta sentitzeko gaitasuna.

Bere ikastaro eta tailerretan, Irene tasun horiek iratzartzera zuzentzen da, gugandik baztertzen ditugun alderdi guztiak besarkatzeko gaitzen baikaituzte.

SENTIBERATASUNAREN AHALMENA

Garapen pertsonalerako ikuspegi honen ardatza da sentiberatasun sentimenduekin kontaktatzeko dugun erresistentzia, onartu gabeko min bat daramate eta.

Irenek bereizi egiten ditu mina eta sufrimendua. Mina bizitzarako atea da; sufrimendua, aldiz, mina sentitzeko gogortasunetik sortzen da.

Ildo horretan, sentiberatasun-sentimenduak espazio enpatiko eta seguruan ukitu eta partekatzeko praktika garatu du, bai norberarentzako baita besteentzako errukia helburu eta bide hartuta.

Sentiberatasunera heltzeak aukera ematen du, era berean, arimako zati aldenduak berreskuratzeko eta geure-geurean denera iristeko. Norberaren arima berreskuratuta, arima kolektiboari edo munduko arimari, anima mundiri, lotzen gatzaizkio.

ITZALAREN LANKETA

C.G. Jung psikologoak zioenez, itzalaren kontzeptuak egoak geure buruaz eraiki dugun irudiarekin bat ez etortzeagatik arbuiatzen dituen geure nortasunaren zatiez dihardu.

Itzalaren lanketa zera da, inkontzientearen eremuan diren edukiak kontziente egitea alegia, horiek agintzen dutelako gure ekintzetako askotan.

Tailerretan hainbat gune eskaintzen du Irenek, bertan alderdi ilun hori begiratu ahal izateko, ez zerbait negatibo gisa, gizaki ororen berezko zati modura baizik. Xedea alderdi horri geure baitan eustea da, integratzea lortu arte, integratutakoan bizitza- eta sormen-energia bilaka dadin.

ARIMA BERRESKURATZEA

Sri Aurobindok, ekialdeko yogi eta filosofoak, esan zuen arima prozesu baten emaitza zela, non psikea, hots, izaki bizidun orotan eta materia orotan den jainkozko txinparta, norbanakotasuna garatzen hasten den eboluzioan zehar, behetiko gorputzen kontrola, hau da, gorputz mentala, gorputz bitala eta gorputz fisikoa, bere gain hartuta.

Tarima berreskuratze lanaren ezagutza eta ohiko praktika tradizio indigena guztiek izan dute. Lan honek bizipen traumatiko batzuren erruz norberagandik aldendurik diren zatiak berreskuratzea du xede.

Zenbaitetan, lan honek bizitzaren jomugari esturik lotuta dauden dohain eta gaitasun pertsonalak berreskuratzea dakar. Besteetan, arimaren sakontasunean aritzeak lagundu egin dezake bizitzan bete-betean partehartzeko oztopo zaiguna desegiten.

Arimaren batasuneranzko bideari Irenek “arimaren ekologia” deritzo.

EKOLOGIA EMOZIONALA

Duela 20 urte baino gehiago Irene "ekologia emozionala” hitza erabiltzen hasi zen bere hitzaldi eta tailerretan, bere lana oinarritzeko bururatu zitzaion kontzeptua. Hamar urte geroago, termino hori arrunta bihurtu zen psikologia eta soziologia gisako zientzien argotean.

Barne-eraldaketako lanak kanpoa aldatzen laguntzen duela da ekologia emozionalak duen ardatza.

Ikuspegi horren arabera, gizakia berez mikrokosmos txiki bat da, aldi berean, Lurra eta honen gizarte- eta ingurumen-eremuak biltzen dituen makrokosmos baten parte dena.

Ireneren esanetan, hainbesterainokoa da mikro eta makroren arteko elkarrekintza, "gizakiaren kutsadura emozionala ingurumenaren kutsaduran islatzen dela, eta alderantziz".

Hori dela eta, barne-behaketa sustatzen du emozioak desblokeatzea xede hartuta, ukatutako sentimenduetara iriste aldera. Sentimenduei jariatzen uzten diegunean, garbitu egiten dira emozioak nahiz pentsamenduak, eta horrek eragina du osasunean, eta beraz, inguruan ere bai.

Tresnak

El alineamiento

LERROKATZEA

Lerrokatzea Irenek diseinatu duen tresna bat da, lan pertsonalizatuaren ildo gisa norberak sakontzea erabaki duen egoera edo alorrari begirada kontzientea jartzeko.

Lerrokatzeak lagundu egiten du gorputza, burua eta bihotza (ekintza, pentsamendua eta sentimendua) batera jartzen, eta ahalbidetu geure bizitzako funtsezko kontuei (segurtasuna, maitasuna, sexualitatea, kide izatea, espiritualitatea, etab.) erantzuteko baldintzatzen gaituzten oharkabeko oroimen, irudi, sinesmen eta jarrera emozionalak identifikatzea.

Lerrokatzea, azken batean, bide bat da gelditasunera garamatzaten eta bizitzaren jario natural eta harmoniatsua blokeatzen duten edukiak geure borondatez eraldatzeko, horrela norberaren garapen integrala nahiz ahalduntzea sustatuz.

Círculo de palabra o consejo

Hitzaren bilgune edo Kontseilua

Hitzaren bilgunea praktika soil bat da, bihotzetik sortzen den eta buruaren kontrolaz aske den hitzaren ahalmenari lotzeko erabiltzen dena. Praktika honek, duen helburuaren arabera garatzeko, oinarrizko lau asmo errespetatu behar ditu: bihotzez hitz egin, bihotzez entzun, hitz laburrekoak izan eta berezkotasunez aritu.

Helburu komun baten inguruan burutzen diren bilgune horietan eremu energetiko indartsu bat sortzen da, "gu-aren eremua", non erraza baita esperimentatzea elkarrekiko zabaltzea; zabaltze horretan, sentiberatasunera irits gaitezke, baita goragoko mailako erlazio, lotura, benetakotasun, maitasun, intimitate, gogoberotasun, jakingura zein sormenera ere.

Eremu horretatik sustatzen duen mugimenduari eusteaz arduratzen da Irene, bide emanez une bakoitzean erakutsia izan nahi duenari, soilik aurrez ezarritako ekintza-plan terapeutikoaz iristea zaila den sakontasunetara ailegatzearren.

rituales

Erritualak

Erritualek inkontzientea kontzientziarekin lotzen dute sinbolikoki, gorputza erabiliz bitarteko modura. Zeremonia bidez gorputza kontuan hartzeak lagundu egiten du buruak gorputzetik bereizteko duen joerari aurre egiten. Honela, arima azalera daiteke kontzientzia eta esanahia erantsiz.

Irenek erritua berreskuratu du sarbide edo iniziazio gisa erabiltzeko, bai geure buruei bai inguruneari dagokienez egiten dugun bilakaerari lotutako eraldaketen aurrean.

Constelaciones familiares o relacionales

Familia edo harremanei buruzko konstelazioak

“Maitasuna orden baten barruan hazten eta loratzen da”.

Bert Hellinger

Harremanei buruzko konstelazioek gorputz-sentsazioak hartzen dituzte kontuan, hor baitira pilaturik belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren memoria traumatikoak. Baldin memoria horiek ez badira entzunak izaten, joera errepikakorrak sortzen dira familia baten dinamikan, eta joera horiek sufrimendua dakarte.

Harremanei buruzko konstelazioek, beste arlo batzuen artean, belaunaldi arteko traumari heltzen diote, prozesatua izan dadin eta bertan gorderik den maitasunaren berezko jarioa askatu dadin, eta, ondorioz, harreman osasuntsuagoak garatu daitezen, duintasunean, errespetuan eta pertenentzia-sentimendu sakon batean oinarrituak direnak.